انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


به اطلاع می رساند تست ژنتیک مقاومت به وارفارین ،ترومبوفیلی ،ترومبوز(DVT) در آزمایشگاه مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی با مدت زمان جواب دهی یک هفته ودر شرایط اورژانسی 48 ساعته انجام می گردد.